Go to main content Go to Menu

HOME > About Us > Notice > SGC News

SGC News

facebook twitter kakaostory Print
★Result for Regular Korean Class Registration★2019년 제2기 한국어교육 반편성 공지★
The bulletin board provides the content of the article, title, and attachments.
Subject ★Result for Regular Korean Class Registration★2019년 제2기 한국어교육 반편성 공지★
Attachment

이름을 확인하시고, 늦지않게 수업에 와주세요^^
※ 이름이 없다면 대기자입니다. 순서가 되면, 담당자가 연락 드리겠습니다.

Please check your name and visit the center on time^^
※ If you can't find the name on the list, you are on the waiting list. We will call you, so please wait. Thanks!

请确认 姓名后 按时来 上课。
如果没有本人 姓名的话 为等候状态 等到了顺序 负责人 会联系您。

Vui lòng kiểm tra Tên của bạn và buổi học đầu tiên nhớ đến đúng giờ^^
※ Nếu không có tên trong danh sách thì bạn nằm trong danh sách dự bị. Khi nào đến lượt chúng tôi sẽ liên hệ

 名前を確認して、遅れないように授業に来てください。
※ 名前がない人は待機者です。キャンセルがでた場合担当者が連絡します。

Ism-sharifingizni tekshirib, ismingiz chiqqan bo’lsa, birinchi darsga kech qolmasdan kelishingizni so’raymiz.
※ Agar ismingiz ro’yxatga chiqmagan bo’lsa, navbatga turuvchilar ro’yxatiga kirgan hisoblanasiz. Navbatingiz kelsa, mas’ul shaxs sizga qo’ng’iroq qiladi.

Если Ваше Имя попало в список, просьба прийти на занятие по расписанию.
※ Если нет Имени, значит Вы в списке ожидающих ( ждите дополнительного звонка)

Өөрийн нэрээ шалгаад, хичээлдээ хоцрохгүй ирэхийг хүсье.
※ Хэрэв нэр тань байхгүй бол хүлээх, хүлээгчийн нэрс бүртгэгсэн тул дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг хариуцсан ажилтан өгөх болно.

โปรดตรวจสอบชื่อ กรุณาเข้าเรียนในชั่วโมงแรกและ ห้ามมาสาย 
※ ในกรณีไม่มีชื่อ คุณคือผู้สำรองเพื่อรอเข้าอบรมภาษาเกาหลี  หากมีที่ว่างสำหรับการเข้ารับการอบรม  ทางเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อไปตามลำดับคิว    

 
월·수(Mon·Wed) / 1A / 10:00 ~ 11:30 / 404호
*개강일 First class – 5/20 (월Mon)*

 
연번 접수번호 이름 핸드폰번호 뒷자리
No. Queue No. Name The last 4 digits of
your cell phone number
1 - PAREDES TRAPERO VIRGILIO 1968
2 - SIERRA GARAY KAREN DAYANCY 4711
3 10 Genesis Manrique 1359
4 - Pierina Risco 5689
5 14 BARBARA HARBOUR 6651
6 16 Michelle Griffin 1524
7 29 XUE JIANG 5628
8 39 구앤아앨 르겊 셰준 5634
9 66 GUIWEI HONG 8999
10 71 Lu Dan 9079
11 78 콜린
12 81 아가이스 운다 1201
13 82 조수에 운다 1201
14 83 리카르도 운다 1201
15 92 보라붓 아미트라 4388
16 101 멜리사 0879
17 103 바문누 무디얀셀라게 딜로자니 7778
18 112 Paquier Amelie Nora Lucie 9309
 


·수(Mon·Wed) / 1A / 19:00 ~ 20:30 / 403호
*개강일 First class – 5/20 (월Mon)*
 
연번 접수번호 이름 핸드폰번호 뒷자리
No. Queue No. Name The last 4 digits of
your cell phone number
1 5 WILSON GERARDO WONG LAMA 0221
2 6 카티우스카 카스트로 1924
3 7 산다라 로드리게스
4 8 페레츠 파올랴 0406
5 49 JOYNIELYNN MAE 2183
6 54 악보볘 k.ru
7 68 SYLVIA XIAO 0293
8 69 DIANA MENDEZONA 0390
9 80 롤리안 9712
10 87 지호 7417
11 88 수로브 에드르 1465
12 93 여령혜 8028
13 99 Jake raymond Velasco 5277
14 107 Priya Shetty 8504
15 108 Deepu Boregowda Chandrappa 4787
16 109 Jansen Van Rensburg Loet Botha 1957
17 126 ABENOVA JAMILYA 0694
18 130 FEBBY HUTOMO 8899
19 133 아미르 0801
 ·수(Mon·Wed) / 1B / 10:00 ~ 11:30 / 403
*개강일 First class – 5/20 (월Mon)*
 
연번 접수번호 이름 핸드폰번호 뒷자리
No. Queue No. Name The last 4 digits of
your cell phone number
1 12 에스테반 8773
2 19 등소연 3718
3 33 레아 LEA BOEHM 3332
4 42 발렌티나 펠레그리노 0763
5 45 하루미 마치무라 4895
6 58 JASMIN FINJA SOELTNER 4277
7 64 가브리엘라 -
8 77 Chollet Emeline
9 79 알반 6836
10 95 류영대 9283
11 104 윤 노리코 2242
12 110 시드니 0275
13 111 아멜린 MOOTEL AMELINE 3942
14 135 커트 마린 1126
15 154 JOHANNA LAPORTE 9103
16 155 Atamanchuk Evgeny 8965
17 185 가네스 스레스트 8848
18 191 까장호크루아드 핀틸라 1453
19 199 노빠 아마누앨 8058
 ·수(Mon·Wed) / 2A / 17:00 ~ 18:30 / 404호
*개강일 First class – 5/20 (월Mon)*

 
연번 접수번호 이름 핸드폰번호 뒷자리
No. Queue No. Name The last 4 digits of
your cell phone number
1 2 이빙 9886
2 4 KAYLEE HANSEN-WHITE 7366
3 20 마이라 멘도사 9058
4 21 Khitrop Radawan 8551
5 22 조이스 1376
6 35 가와쯔 유나 0665
7 57 Strock Alexandra 1844
8 84 이회 7011
9 91 모미너바 사보하드 3299
10 96 데이샤 4311
11 127 조한용 0631
12 128 시닉타 이앗민 2120
13 140 임조시 6804
14 141 티나 3891
15 146 김 알렉산드라 0580
16 178 나타샤
17 197 자마라 7443
18 210 정조이 1320
19 214 라다 1552
 ·수(Mon·Wed) / 2B / 12:00 ~ 13:30 / 403호
*개강일 First class – 5/20 (월Mon)*

 
연번 접수번호 이름 핸드폰번호 뒷자리
No. Queue No. Name The last 4 digits of
your cell phone number
1 9 아나 아브래고 2190
2 31 파비안 뒤셀 2830
3 37 황효 7795
4 48 마데 2603
5 55 소브드 오란치맥 1354
6 86 희아가 2298
7 97 에밀리 0216
8 156 FILIPE MATOS MARTINS 0494
9 165 빌군 0600
10 187 알렉산드르 2302
11 228 지나 9703
12 229 손세나 1020
13 238 줄로투크니아 벨러니카 5760
14 240 휴버트 2883
15 245 헨리 바갠다 9094
16 249 버렐 마이크 4138
 ·수(Mon·Wed) / 3A / 19:00 ~ 20:30 / 404
*개강일 First class – 5/20 (월Mon)*
연번 접수번호 이름 핸드폰번호 뒷자리
No. Queue No. Name The last 4 digits of
your cell phone number
1 24 판테예브 브루스 9544
2 27 베스트 대이얼 제임스 7931
3 34 차가니 빅토리아 9611
4 36 매튜 8281
5 47 리함 하마다 8312
6 50 나비다 체릴 앤 마리 1492
7 65 루치타 6003
8 67 난딘체첵 6781
9 75 우민 7361
10 85 올리비아 파우스트 6960
11 114 이례령 2830
12 117 네메흐바야르 8488
13 125 아오야마 요시코 8709
14 132 파니즈 2210
15 136 나고시 히사노리 4728
16 153 코스틴 라스로 5843
17 182 림 소메이 5596
 ·수(Mon·Wed) / 3B / 17:00 ~ 18:30 / 403
*개강일 First class – 5/20 (월Mon)*

 
연번 접수번호 이름 핸드폰번호 뒷자리
No. Queue No. Name The last 4 digits of
your cell phone number
1 26 범서분 5298
2 90 알리야 바히토바 9314
3 94 코가와 요코 7436
4 123 사사다 노조미 6117
5 124 김류드밀라 1113
6 134 사다 신시아 0864
7 137 얜안훙 9927
8 160 후쿠오지 유카 3547
9 171 오 크리스틴 4044
10 189 한혜라 4401
11 236 유의정 5025
12 246 유라 1312
 ·목(Tue·Thu) / 1B / 12:00 ~ 13:30 / 403
*개강일 First class – 5/21 (화Tue)*

 
연번 접수번호 이름 핸드폰번호 뒷자리
No. Queue No. Name The last 4 digits of
your cell phone number
1 11 알레잔드라 2095
2 13 피파스 윌슨 5427
3 40 후지타 시즈에 8825
4 51 수잔 1069
5 52 칼효혜 0898
6 53 야핏 카펠루토 9242
7 59 뉴엔티레리 4736
8 60 마르따 가예고 가르시아 4730
9 70 Akinci Alper Kaan 9301
10 74 이나 3009
11 121 알레시아 9105
12 122 주 라리사 6104
13 149 류다 2110
14 180 오타 에츠코 4257
15 183 BAKYTZHANKYZY AISHA 0690
16 190 아남 바리하 0873
17 204 마두수다나 고판나가리 (매디) 1947
18 247 후쿠다 히로코 9566
19 248 미사 5555 
·목(Tue·Thu) / 2A / 15:00 ~ 16:30 / 404
*개강일 First class – 5/21 (화Tue)*

 
연번 접수번호 이름 핸드폰번호 뒷자리
No. Queue No. Name The last 4 digits of
your cell phone number
1 1 파리카 파리시야 3851
2 17 Ping Tian Tzy Angella
3 18 유카 3456
4 32 마팔다 4895
5 38 아나 맨디 9020
6 61 시마 9002
7 100 사토 노조미 9665
8 113 비스아스 아키 1264
9 119 김경아 1583
10 120 황 마유미 1408
11 131 박 데이시 7438
12 144 쑤완나웡 텅마니 0229
13 151 니콜슨 조한나 6462
14 161 마츠모토 카즈에 0845
15 169 이호흐 테티아나 3836
16 175 홍미란 9293
17 200 자라 2787
18 203 얻델너바 빅토리아 1511
19 209 톼이 1283
 ·목(Tue·Thu) / 2B / 17:00 ~ 18:30 / 404
*개강일 First class – 5/21 (화Tue)*

 
연번 접수번호 이름 핸드폰번호 뒷자리
No. Queue No. Name The last 4 digits of
your cell phone number
1 23 청옌콴 5881
2 30 카라스 페트라 0501
3 41 솜뻥 8657
4 43 Pernille Moeller 9888
5 46 모삽 8338
6 72 양가선 9209
7 73 마린 9109
8 138 하끼마따 후미꼬 1497
9 158 황에은 9403
10 166 SUMI FARHANA 슈미 1884
11 192 나엄 어크발 0519
12 201 엘도르
13 218 야노 카나미 8610
14 241 체레프 바실리 5325
15 244 SORAIA TAVRES 8263
 ·목(Tue·Thu) / 3B / 10:00 ~ 11:30 / 403
*개강일 First class – 5/21 (화Tue)*

 
연번 접수번호 이름 핸드폰번호 뒷자리
No. Queue No. Name The last 4 digits of
your cell phone number
1 25 황정분 8909
2 44 카로 0192
3 63 부투후옌 2957
4 76 이서현 0122
5 105 리치 2390
6 106 나르기자 2698
7 118 사이 센디아 3077
8 139 Lau Wing Shan 2429
9 145 스즈키 카이코 4518
10 147 마스다 미호 3431
11 148 TAMURA YOKO 6990
12 152 카를라 페르난다 아빌라 에스코베도 7786
13 167 장스제 1054
14 177 임숙미 1498
15 184 NGUYEN THI HONG LOAN 3780
16 186 장카이 4219
17 195 티암왕 루다완 1340
 토(Sat) / 1A-1 / 10:00 ~ 11:30 / 403호
*개강일 First class – 5/25 (토Sat)*

 
연번 접수번호 이름 핸드폰번호 뒷자리
No. Queue No. Name The last 4 digits of
your cell phone number
1 6 HAN TONI 2305
2 9 TAMILMANI SATHASIUAM 6758
3 13 JORGE VINUEZA 2358
4 18 KATHERINE-ROSE WOODWORTH 9987
5 52 SARANGI SAMEKSHA 2513
6 62 ZHANGLINA 0711
7 90 KANAUJIA ASHUTOSH 8213
8 94 JORGE SUIS SALLESA 1597
9 98 캐사린 웡 1335
10 107 HOUSNI (우스니) 2701
11 113 바티마 7292
12 117 KOBAYASHI EREN 5226
13 129 SANDHU SANJAY 6402
14 130 NIKKI 6402
15 139 QIN YUE FEN 9770
16 164 SHIN ANASTASIYA 5458
17 192 SARA KRISTINA ADAMS .com 
토(Sat) / 1A-1 / 14:00 ~ 15:30 / 401호
*개강일 First class – 5/25 (토Sat)*

 
연번 접수번호 이름 핸드폰번호 뒷자리
No. Queue No. Name The last 4 digits of
your cell phone number
1 21 MADHU NISHA 5151
2 61 사린팁 쿠캄 0918
3 83 PRIANTU EVAN 1116
4 125 ELBANNCE HUSSEIN MOHAMED HUSSEIN 3112
5 147 ESTHER SULLIVAN 5437
6 168 MAI CHI TIN 5048
7 214 UMMY KIKULA MASOUD 5854
8 221 토르븐 다는스 8249
9 230 IRENE CASTRO 1218
10 231 ANGGRAENY REVI 9052
11 247 Arnaud Josephine 0879
12 251 APCHIITAEVA OKSANA 0014
13 - STRELCHENKA NATALLIA 5602
14 - 노리메 5982
15 252 Kethireddy Arun Joshi Reddy 3077
16 253 Tran Van Han 1405
17 254 Nguyen Thi Thu Ha 9567
 토(Sat) / 1A-2 / 10:00 ~ 11:30 / 404호
*개강일 First class – 5/25 (토Sat)*

 
연번 접수번호 이름 핸드폰번호 뒷자리
No. Queue No. Name The last 4 digits of
your cell phone number
1 7 OSANAI MANA
2 16 CHRISTIAN ANDRALUISA 1986
3 17 응유진 9138
4 23 MEKO THOMAS 6843
5 29 천 라이언 6181
6 63 주문줸 1068
7 73 WONG WING YAN 8939
8 86 IRIS SOTO (아이리스 소토) 6532
9 87 SALGADO PARTIDA GUADALUPE 2549
10 95 HEINRICH THEUNISSEN 7574
11 104 MAXIME SIELLEZ 1055
12 108 RAY MOKWENA 1154
13 115 MEGAN ROTHNIE 1789
14 151 바시라 4636
15 171 거짠즈 7728
16 172 LI HAO 0917
17 209 RUSHANA KHUSANOVA 2993
18 218 LEI LAYNE REYES 9502
 토(Sat) / 1B-1 / 12:00 ~ 13:30 / 403호
*개강일 First class – 5/25 (토Sat)*

 
연번 접수번호 이름 핸드폰번호 뒷자리
No. Queue No. Name The last 4 digits of
your cell phone number
1 1 NILUFA KHATUN
2 2 ANIRUDDHA MOLLA 1987
3 53 MIRATUL MAGHFIROH 2395
4 55 HANNA KARAS 8311
5 64 PEGAH TAVAKOLI FARD 4649
6 67 LI ELVIRA 2142
7 74 BRENNA MURRAY 2697
8 78 AMBER DAVIES 3191
9 88 MAITE ACHURRA
10 102 CUIMEIZI 2062
11 110 알렉산드라-리 마과이아 9920
12 128 TSAI YA CHI 9870
13 134 KIM SVETLANA 5945
14 140 크로에 8106
15 146 NATY DIAZ 8034
16 181 IIDA KARIN (이이다 카린) 0048
17 185 ZOTTOULA ANGEMIREILLE 7167
18 193 MOHAMMAD KAMEL (무하마뜨 가밀) 4476
19 195 누르부아트 5257
 토(Sat) / 2A-1 / 12:00 ~ 13:30 / 404호
*개강일 First class – 5/25 (토Sat)*

 
연번 접수번호 이름 핸드폰번호 뒷자리
No. Queue No. Name The last 4 digits of
your cell phone number
1 4 아나 비야프랑카 3592
2 22 BALAMURALI THARAN 5151
3 38 KHANH LE 2900
4 39 JU HYUN LEE 3968
5 51 마츠이 아츠시 1029
6 75 조일심 5518
7 76 HUANG RONG 5578
8 91 ZAENANG MARREY 9407
9 105 CHEN YU WANG 7180
10 124 VINCENT LAU 1662
11 133 하비브르 2033
12 136 LIU CHUN LAN 4881
13 138 오펠리 7586
14 152 WONG KA YAN 3315
15 163 GU MINYI 2602
16 188 DON VALERA 4458
17 201 김알렉산도 5103
18 239 KHON IRINA 1709
19 242 ROSEFIN BUKAS 4972
 토(Sat) / 2B-1 / 14:00 ~ 15:30 / 403호
*개강일 First class – 5/25 (토Sat)*

 
연번 접수번호 이름 핸드폰번호 뒷자리
No. Queue No. Name The last 4 digits of
your cell phone number
1 49 NAKAJIMA JUN 9626
2 77 JESSICA ROSE HILL 8019
3 126 웬푸옹투이 (NUNYENPHUONG-THUY) 9927
4 141 TIMOTHY GOLDING 1989
5 156 CHANG SSUCHIGN (장수진) 0514
6 157 TEMNIKOVA IRINA 7611
7 158 YUGAI KRISTINA 1964
8 174 PETER SAHAYA 2183
9 177 BARTNAM GENUGTEN (바트반 그느크턴) 6961
10 179 누룰 나지아툴 아즈와 빈티 마스칸 9216
11 189 SIDIME ROKIATOU (로기아) 4243
12 206 COLIN ARIN (콜린 아린) 6509
13 213 KUMIKO SEKIMOTO 7191
14 228 MARTY ALEGNANI .com
15 237 KHON INNA 2040
16 238 KHON IRINA 9756
 일(Sun) / 1A-1 / 10:00 ~ 11:30 / 403호
*개강일 First class – 5/26 (일Sun)*

 
연번 접수번호 이름 핸드폰번호 뒷자리
No. Queue No. Name The last 4 digits of
your cell phone number
1 - YUN FENG 8316
2 5 살라 2420
3 42 AMAL RHOUNBAZ 3611
4 48 BELINDA LIZETTE REYES 0446
5 71 TRAN VI THUY 0291
6 72 THAI THANH TUAN 8336
7 82 SYAWALLITA BELLARIA PUTRI 3330
8 127 DANIELLA FRYTERS 5306
9 132 RANASM SOHEL 5070
10 135 ROBERT DON FRANKLIN (박로찬) 4960
11 137 왕준영 6686
12 165 MAGDELE CHAWLES 9208
13 167 LI ALERSANDR 0238
14 200 KIM SERGEY 8183
15 226 KIM ALEVTINA 7346
16 240 CHRISTIAN NAGAYNAY 0617
17 241 MARIECELLE N. BELLO - ZAMORA 3692
 일(Sun) / 1A-1 / 14:00 ~ 15:30 / 401호
*개강일 First class – 5/26 (일Sun)*

 
연번 접수번호 이름 핸드폰번호 뒷자리
No. Queue No. Name The last 4 digits of
your cell phone number
1 3 JULES REPUSSEAV
2 54 케이트 4261
3 89 모사랍 3290
4 119 GILANGRAKA RAYUDADE (길랑) 1006
5 120 라마단 4994
6 121 IHSAN MUHAMAD 3338
7 149 TIAN ALINA 1410
8 150 NOCHEVNYI VASILII 1410
9 169 KHEM CHEN 9793
10 175 UKEI GEORGII 0739
11 186 GBATO BLAISE 8900
12 197 EVGENIIA
13 198 블라디미르
14 215 GODSON KINDSLAY 4475
15 248 Levashina Natalya 7212
16 250 마커스 메야 6225
17 258 김 미하일 8734
 일(Sun) / 1A-2 / 10:00 ~ 11:30 / 404호
*개강일 First class – 5/26 (일Sun)*

 
연번 접수번호 이름 핸드폰번호 뒷자리
No. Queue No. Name The last 4 digits of
your cell phone number
1 8 CHIRAKRIT TANGTHIANPHAK 5158
2 15 양산산
3 27 DIAOSUCHUN 6768
4 41 JALZIM IHSANE 2023
5 47 ASHLEY ZINE 5541
6 60 DELGERJARGOL BAYARMUNKH 7781
7 79 ISFAN FANZI 0514
8 81 GERI PAKSI DIRGANTARA 0990
9 109 한네스 5210
10 111 ANTON RAKHMAN 3489
11 131 아부 2172
12 142 TIFFANY SO (티파니) 8768
13 143 SATONOR ANNA 4605
14 148 ENKHBAYAR BAFFUMEN (두매) 2816
15 153 LEHKA ANEZKA 9610
16 154 CHADIMOVA DENISA 2099
17 160 LIM IGOR 0992
18 166 LI LI HUA 0827
19 170 CHU THI THANH HIEN 9612
 일(Sun) / 1B-2 / 12:00 ~ 13:30 / 403호
*개강일 First class – 5/26 (일Sun)*

 
연번 접수번호 이름 핸드폰번호 뒷자리
No. Queue No. Name The last 4 digits of
your cell phone number
1 24 MARIA APO 0727
2 32 DAVID MARTHIN BLAIR 1980
3 40 ADAM BENNETT 8069
4 56 RENEEM DANISON 0028
5 58 DANIEL JOSEPH ROBSON 4823
6 65 ELHAM NIKBAKHT 9257
7 66 ARELLANO GERALDINE 7990
8 68 BIJOUX DORIANE 1405
9 80 ARIEL MUHAMMAD (아리엘) 3795
10 84 RIZKA BIMARTA 1103
11 85 아그네시아 퍼마타사리 1990
12 92 LAUREN DIXAN 9054
13 96 MUSA ABDELLATEIF 8806
14 99 LISETTE MARIE RASCO 7831
15 100 가나 4144
16 123 MELANIE DEFAWE (멜라니 드파워) 4774
17 162 CHAIRINA FADHILA 3543
18 183 PIAO XIANGLAN 3922
 일(Sun) / 2A-2 / 12:00 ~ 13:30 / 404호
*개강일 First class – 5/26 (일Sun)*

 
연번 접수번호 이름 핸드폰번호 뒷자리
No. Queue No. Name The last 4 digits of
your cell phone number
1 25 퉝 하이안 0417
2 30 ARLENE V-DELLORO 5765
3 33 노디로바 노지마 6342
4 34 빅토리야 7477
5 35 송펑 8872
6 36 LEE NA YOENG (이나영) 7318
7 45 TEWAPANTHASAK 1161
8 59 GAADARMAA ULZIIBAT 1702
9 70 DANZAN 2126
10 93 PYAK LILIYA 7902
11 103 IVONG  THI NGOC HAN (르엉 티응옥한) 7098
12 106 DANG THI HOA BINIH (당티화빙) 8932
13 112 STUART SMITH 8460
14 190 DORJBAYAR (덜츠바야) 7161
15 191 탄치킹 스티브 5939
16 199 CHRISTOPHER JORDAN BORTNER 2145
17 223 LIMING SHOU 1214
18 246 케일라 섀나한 9136
 일(Sun) / 2B-2 / 14:00 ~ 15:30 / 403호
*개강일 First class – 5/26 (일Sun)*

 
연번 접수번호 이름 핸드폰번호 뒷자리
No. Queue No. Name The last 4 digits of
your cell phone number
1 19 JOHN RAYMOND 5909
2 28 CHARKS PETITCLERC 3577
3 31 CHEN YI JU 8709
4 44 LEIGH MACARTHUR 3274
5 46 쇼피터 0803
6 50 PHATCHARAORN 3230
7 69 BODZORIG (처리거) 4484
8 97 KRYSTINA LAUREN ARMAND 2558
9 101 LIUHAN 0629
10 114 리팅위 2991
11 118 JOHN ROSEBERRY 0579
12 155 KIM OLGA 2609
13 176 HARITO DODI (하르터 도디) 2011
14 178 SERENA SPURGEON .com
15 207 CHIU YI HSUN 2251
16 210 ERWIN PRAATAMA (에르윈 프라타마) 1994
17 224 TSOY TATYANA 1728
18 249 팽아선 1839
19 - 밈이바 0797