HOME > 生活支援 > 生活商谈

生活商谈

facebook twitter kakaostory 프린트아이콘


 

  为方便解决外籍居民在首尔生活时遇到的各种问题,我们将提供10种语言的商谈服务。


 

 

 

 商谈语种

 

 

  • • 韩语、英语、中国语、日语、越语、蒙语、菲律宾语、俄语、乌兹别克语和泰语共10种语言。
  •  
  •  (周一 ~ 周五   09:00 ~ 18:00)

 

 

 

 

 商谈内容

 

  •  教育、医疗、交通、消费、金融、出入境、社会福利、工资拖欠等(除了商务以外的所有领域)

 

 

 

 

 联系方式

 

 

 

 

语言

 

 

 

咨询电话

 

 

 

负责人

 

 

 

直线电话

 

               

韩语

 

02-2075-4180

+0

 

 
Soon Jong, Song

 


02-2075-4136

 

     

 

Seung Hoon, Shin
 

 


02-2075-4159
 

               

英语

 

02-2075-4180

+1

 


Yoon Ju, Bae
 

 


02-2075-4130
 

     

Yoon Ji, Kim
 

 

 

02-2075-4151
 

               

中国语

 

02-2075-4180

+2 

 

Seol Hwa, Kim 

 

02-2075-4138

               

日语

 

02-2075-4180

+3

 

Seong Eun, Park

 

02-2075-4131

               

越南语

 

02-2075-4180

+4

 

So Hyun, Ahn

 


02-2075-4132
 

               

蒙古语

 

02-2075-4180

+5

 

Eun Ji, Kim 

 

02-2075-4133

               

菲律宾语

 

02-2075-4180

+6

 


Bo Hyun, Lee
 

 


02-2075-4150
 

     

Elena
 

 


02-2075-4149
 

               

俄罗斯语

 

02-2075-4180

+7

 

Zhenya Ri

 

02-2075-4147

               

乌兹别克语

 

02-2075-4180

+8

 

Alimova Shahnoza

 

02-2075-4143

               

泰语

 

02-2075-4180

+9

 

Napatsawan Siriboon

 

  02-2075-4142