Хэрэгтэй мэдээлэл

HOME > Хэрэгтэй мэдээлэл > Жолоо барих

Жолоо барих

facebook twitter kakaostory 프린트아이콘

Жолооны үнэмлэх авах

 

필요한 서류 챙겨서 가까운 운전면허 시험장 방문하여 시험 보기(몽골어 있음)

Шаардлагатай бичиг баримтыг бүрдүүлэн ойрхон жолооны шалгалт өгөх газар очиж шалгалт өгөх (Монгол хэл дээрх шалгалтын материал байгаа)

[가까운 시험장 찾기] – Ойрхон шалгалт өгөх газар хайх

- http://dl.koroad.or.kr/PAGE_license/view.jsp?code=101251#none

- 1577-1120 전화 – дугаар луу залгах

 

- 한국어 불가능할 경우 글로벌센터로 전화 –

Солонгос хэл мэдэхгүй тохиололд Глобал төв рүү залгах

 

 

 

<필요한 서류> - Шаардлагатай бичиг баримт

  1. 몽골운전면허증 원본 (날짜 유효해야 함)

Монгол жолооны үнэлэх/хүчинтэй хугацаатай/

 

  1. 여권 원본 – Гадаад пасспорт эх хувь
  2. 외국인등록증 원본 (날짜 유효해야 함)

Гадаад иргэний оршин суух үнэмлэх

 

  1. 주한몽골대사관 면허 확인증 –

Солонгос дахь Монголын элчингээс жолооны үнэмлэхийг баталсан бичиг

 

  • 대사관위치: 서울특별시 용산구 독서당로 95 몽골대사관

/Элчингийн хаяг/

  • 02-794-1951 /Элчингийн утас

 

 

  1. 출입국사실증명서 (출생 년도 부터 현재까지)

/Гадаад улсад зорчисоныг батлах бичиг/

  • 출입국관리사무소에서 받기 /Харьяа цагаачлалын албанаас авах
  • 수수료 20,000원 – Хураамж

 

 

  1. 6개월 이내에 촬영한 컬러 사진 3장 (3.5cm × 4.5cm 사이즈)

Сүүлийн 6 сарын дотор ахуулсан зураг (3.5cm × 4.5cm хэмжээ)

 

 

7. 학과시험문제은행

Жолооны эрхийн дүрмийн шалгалтын материал татаж авах

http://dl.koroad.or.kr/PAGE_license/view.jsp?code=210788&isSkin=Y&cmd=view&boardCode=101226&page=&bseq=143102&tt=14