Хэрэгтэй мэдээлэл

HOME > Хэрэгтэй мэдээлэл > Жолоо барих

Жолоо барих

facebook twitter kakaostory 프린트아이콘

Жолооны үнэмлэх авах


 

Шаардлагатай бичиг баримтыг бүрдүүлэн ойрхон жолооны шалгалт өгөх газар очиж шалгалт өгөх
(Монгол хэл дээрх шалгалтын материал байгаа)
 

 

 

[Ойрхон шалгалт өгөх газар хайх]

- http://dl.koroad.or.kr/PAGE_license/view.jsp?code=105000
 

- 1577-1120 – дугаар луу залгах
 

- Солонгос хэл мэдэхгүй тохиололд Глобал төв рүү залгах
 


 

[ Шаардлагатай бичиг баримт]

     1. Монгол жолооны үнэлэх /хүчинтэй хугацаатай/

     2. Гадаад пасспорт эх хувь

     3. Гадаад иргэний оршин суух үнэмлэх

     4. Солонгос дахь Монголын элчингээс жолооны үнэмлэхийг баталсан бичиг
          - Элчингийн хаяг :
서울특별시 용산구 독서당로 95 몽골대사관
          - Элчингийн утас : 02-794-1951  

     5. Гадаад улсад зорчисоныг батлах бичиг 
        - Харьяа цагаачлалын албанаас авах
       - Хураамж 20,000


     6. Сүүлийн 6 сарын дотор ахуулсан зураг (3.5cm × 4.5cm хэмжээ)[Жолооны эрхийн дүрмийн шалгалтын материал татаж авах]

http://dl.koroad.or.kr/PAGE_license/view.jsp?code=210788&isSkin=Y&cmd=view&boardCode=101226&page=&bseq=138523&tt=4