서울글로벌센터_로고 서울시_로고
 • 영어
 • 한국어
 • 일본어
 • 중국어
 • 베트남어
 • 몽골어
메인배너

Thông báo tuyển học viên lớp tiếng Hàn kỳ 2

이미지1

Lịch học

- Lớp thường : từ ngày 20 tháng 5 (thứ 7) đến ngày 10 tháng 8 (thứ 5)/ 12 tuần
- Lớp luyện thi TOPIK : từ ngày 20 tháng 5 (thứ 7) đến ngày 13 tháng 7 (thứ 5)/ 8 tuần
* Lịch học cụ thể tham khảo bên dưới

Lịch đăng ký(đến đăng ký theo thứ tự)

Phân loại Nội dung Thời gian Địa điểm
Lớp thường Kiểm tra trình độ và đăng ký Lớp cuối tuần: từ
10:00~13:00 ngày 13 tháng 5
(thứ 7)
Lớp trong tuần
10:00~13:00 ngày 14 tháng 5
(chủ nhật)
Tầng 4, 5 Trung tâm
Toàn cầu Seoul
Lớp luyện thi TOPIK Kiểm tra trình độ và đăng ký Từ 15:00~16:30 ngày 13 tháng 5 (thứ 7) Tầng 4, 5 Trung tâm
toàn cầu Seoul

Thủ tục đăng ký

- nhận số -> tiến hành kiểm tra trình độ -> nộp đơn đăng ký

Đối tượng

- Lớp thường : người nước ngoài
- Lớp luyện thi TOPIK : đối tượng người nước ngoài đăng ký kỳ thi TOPIK lần thứ 53 ngày 16
- Lớp luyện thi TOPIK : tháng 7 năm 2017
* Đối tượng hạn chế : thanh thiếu niên và người mang visa C-3 (visa ngắn hạn)

Số lượng học viên

- Lớp thường : mỗi lớp 17 người (lớp hội thoại : 13 người)
- Lớp luyện thi TOPIK : mỗi lớp 17 người

Các hồ sơ cần chuẩn bị

- Đơn xin học 1 bản
- Chứng minh nhân dân (chọn 1 trong các loại giấy tờ như thẻ người nước ngoài, hộ chiếu,
- chứng minh thư) 1 bản photo
- Giấy đồng ý thu thập và sử dụng thông tin cá nhân 1 bản
- Kết quả thi TOPIK trong 2 năm gần đây (với người có)

Lịch học

- Sau khi kiểm tra, xếp lớp theo trình độ

Phân loại Phân loại Tên lớp Thời gian
Lớp thường Cuối tuần 1A - 1 10:00~11:30 thứ 7
10:00~11:30 chủ nhật
1A - 2 12:00~13:30 thứ 7
12:00~13:30 chủ nhật
1B - 1 14:00~15:30 thứ 7
1B - 2 10:00~11:30 chủ nhật
2A - 1 12:00~13:30 chủ nhật
2A - 2 14:00~15:30 chủ nhật
Lớp hội thoại 14:00~15:30 thứ 7
Ngày thường 1A 10:00~11:30 thứ 2, 4
12:00~13:30 thứ 3, 5
1B 10:00~11:30 thứ 2, 4
12:00~13:30 thứ 3, 5
2A 12:00~13:30 thứ 2, 4
10:00~11:30 thứ 3, 5
2B 19:00~20:30 thứ 2, 4
3A 19:00~20:30 thứ 3, 5
3B 12:00~13:30 thứ 2, 4
10:00~11:30 thứ 3, 5
Lớp hội thoại 14:00~15:30 thứ 2
Lớp TOPIK Cuối tuần Sơ cấp 14:00~15:30 thứ 7, CN
Trung cấp 16:00~17:30 thứ 7, CN
Cao cấp 16:00~17:30 thứ 7, CN
Ngày thường Sơ cấp 14:00~15:30 thứ 3, 5
Trung cấp 14:00~15:30 thứ 3, 5
Cao cấp 19:00~20:30 thứ 3, 5

Thắc mắc

- Người phụ trách : hóm hỗ trợ sinh hoạt, Trung tâm Toàn cầu Seoul (02-2075-4180)
- Thời gian làm việc : 9h đến 18h từ thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ trưa từ 12 đến 13h)
- Email: sgcwekc@gmail.com

SEOUL GLOBAL CENTER NEWS

홈버튼
풋터로고
 • Tel. +82-2-2075-4180 / Fax. +82-2-722-2108 / Email. hotline@seoul.go.kr
 • 4~6F Seoul Global Center, 38, Jong-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea, 03188
  Seoul Metropolitan Government. All Rights Reserved.
 • 페이스북 유튜부 플리커