서울글로벌센터_로고 서울시_로고
 • 영어
 • 한국어
 • 일본어
 • 중국어
 • 베트남어
 • 몽골어
메인배너

2017оны сүүлийн улирлын 'Гадаад иргэдийн холбоог дэмжих төсөл' бүртгэл

이미지1

Сөүл Глобал төвөөс гадаад иргэдийн харилцаа холбоог дэмжих үүднээс 'Гадаад иргэдийн холбоог дэмжих төсөл'-г санаачлан хэрэгжүүлж байна. Дэмжлэг хэрэгтэй нэгдэл, холбоодууд өргөнөөр оролцохыг урьж байна

Дугаар Агуулга Бусад
1 Хурлын өрөө Сөүл Глобал төв 9 давхарын Олон улсын хурлын танхим /50~140суудалтай
2 Эд материалын дэмжлэг ( хоол, тоног төхөөрөмж г.м) 300,000 вон хүртэлх
3 Сурталчилгааны материал (анос, эвхмэл г.м) 500,000 вон хүртэлх
4 Холбоо байгуулах, төлөвлөгөө гаргах -

- Төсөлийн танилцуулга : Дээрхээс сонголт хийх ( 1 сонголт)

Бүртгүүлэх болзол

- 2017 оны сүүлийн улирал (7-р сараас~12-р сар) хүртэлх гадаад иргэдийн арга хэмжээг зохион байгуулж буй холбоод, нэгдэл

Бүртгүүлэх арга

- Хугацаа : 6/1(Пүрэв)~6/18(Ням) гариг хүртэл
- Арга : И-мэйл хаягаар бүртгүүлэх
- Бүртгэх газар : Сөүл Глобал Төвийн өдөр тутамын үйл ажиллагааг дэмжих хэлтэс / hyoeun0211@hanmail.net / : (02)2075-4136 Чу Хюу Ын орлогч
- Бүртгүүлэх бичиг баримт : бүртгэлийн хуудас, холбоо, нэгдэл, байгуулагуудын танилцуулга, арга хэмжээний нарийвчилсан төлөвлөгөө *Бүртгэлийн бичиг баримтаа Сөүл Глобал Төвийн цахим хуудаснаас татаж авна уу (http://global.seoul.go.kr/)

Шалгуур

- Холбоо, нэгдэл, байгуулагуудын үйл ажиллагааны танилцуулга, дэмжлэг авах хүсэлт, нарийвчилсан төлөвлөгөө

Бусад

- Сөүл хотын захиргаанаас дэмжлэг авдаг холбоо, байгуулагуудаас бусад
- Бэлэн мөнгөний дэмжлэг олгогдохгүй, эд материалын дэмжлэг
- Бүртгэлд өгсө бичиг баримт буцааж олгогдохгүй
- Шалгарсан холбоо, нэгдэл, байгуулагуудад хувьчилан хариу өгөх

SEOUL GLOBAL CENTER NEWS

홈버튼
풋터로고
 • Tel. +82-2-2075-4180 / Fax. +82-2-722-2108 / Email. hotline@seoul.go.kr
 • 4~6F Seoul Global Center, 38, Jong-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea, 03188
  Seoul Metropolitan Government. All Rights Reserved.
 • 페이스북 유튜부 플리커