서울글로벌센터_로고 서울시_로고
 • 영어
 • 한국어
 • 일본어
 • 중국어
 • 베트남어
 • 몽골어
메인배너

Đăng ký hỗ trợ các hoạt động cho người nước ngoài vào quý 3, quý 4 năm 2017

이미지1

Trung tâm Toàn cầu Seoul hỗ trợ các hoạt động cho cộng đồng người nước ngoài để đẩy mạnh các hoạt động. Mong các đơn vị nhiệt tình tham gia.

Giới thiệu về các hoạt động hỗ trợ cộng đồng người nước ngoài

- Nội dung hỗ trợ ( Chọn 1 trong các khoản sau )

STT Nội dung Lưu ý
1 Mượn địa điểm Tầng 9 Trung tâm Toàn cầu Seoul Phòng họp/50~140 chỗ
2 Các đồ cần thiết để tổ chức chương trình (đồ tráng miệng,phí sử dụng thiết bị,…) Tối đa 300,000 won
3 Các đồ vật để quảng cáo (Băng rôn, tờ rơi,…) Tối đa 500,000 won
4 Tư vấn về thành lập và điều hành -

- Điều kiện đăng ký : Người nước ngoài tham gia vào các sự kiện cộng đồng tổ chức vào 6 tháng cuối năm 2017

Cách đăng ký

- Thời gian đăng ký :Từ 1/6 (thứ 5) đến 18/6 (chủ nhật)
- Phương thức đăng ký : qua email
- Nơi đăng ký : Ban hỗ trợ đời sống, Trung tâm Toàn cầu Seoul / hyoeun0211@hanmail.net / (02)2075-4136 Cho Hyoeun
- Các hồ sơ cần nộp :Đơn đăng ký hỗ trợ các hoạt động của cộng đồng người nước ngoài, Bản giới thiệu về cộng đồng, Bản kế hoạch chi tiết của sự kiện của cộng đồng.
* Tải các mẫu giấy tờ cần nộp tại trang web của Trung tâm Toàn cầu Seoul(http://global.seoul.go.kr/)

Tiêu chuẩn tuyển chọn

- tình trạng hoạt động của tập thể, sự cần thiết được hỗ trợ, kế hoạch sự kiện.

Lưu ý

- Các đơn vị đang được hỗ trợ từ thành phố không được phép đăng ký
- Không hỗ trợ bằng tiền mặt, chỉ hỗ trợ bằng hiện vật
- Không trả lại các hồ sơ đã nộp
- Thông báo riêng tới các đơn vị được tuyển chọn

SEOUL GLOBAL CENTER NEWS

홈버튼
풋터로고
 • Tel. +82-2-2075-4180 / Fax. +82-2-722-2108 / Email. hotline@seoul.go.kr
 • 4~6F Seoul Global Center, 38, Jong-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea, 03188
  Seoul Metropolitan Government. All Rights Reserved.
 • 페이스북 유튜부 플리커