서울글로벌센터_로고 서울시_로고
 • 영어
 • 한국어
 • 일본어
 • 중국어
 • 베트남어
 • 몽골어
메인배너

Сөүл глобал төвийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг дэмжих хэлтэсийн удирлагын бүрэлдэхүүнд өөрчлөл орж 2017 оноос эхлэн Мирал Нийгмийн Халамжийн Сангаас удирдах боллоо.

이미지1

[Зураг] Мирал нийгмийн халамжийн сан 2017оны нийт ажилчдын вокшаб.

Нийгмийн халамжийн төвийн Мирал халамжийн сан Сөүл глобал төвийн гадаад иргэдэд зориулан явуулдаг өдөр тутмын төрөл бүрийн хөтөлбөрүүдээр хангасан бизнесийн үйл ажиллагаа явуулах эрхийг Сөүл Хотын Захиргаанаас авч 2017 он 1-р сараас эхлэн нийт 3 жилийн хугацаатай гэрээ хэлэлцээр байгуулан үйл ажиллагаа эхэлээ.

Мирал Нийгмийн Халамжийн Сан нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг дэмжих ба тулгарч буй бэрхшээлтэй асуудалыг шийдвэрлэх, сайн дурын үйл ажиллагаа санаачлан тусламж үзүүлэх нийгмийн халамжийн үйлчилгээг өргөн хэмжээтэйгээр үүсгэн байгуулаж нийт 47 салбар нээж үйл ажиллагаа явлуулаж байгаа болно. Одоогийн байдалаар хөгжилийн бэрхшээлтэй иргэн, хөгшид, хүүхэдийн асрамжийн үйлгээнийн төв орон нутагт нийт 7 салбартай гадаад харилцаа дэлхийн 21 улстай хамтын үйл ажиллагаа байгуулан ажиллаж байгаа билээ.

Цаашид Мирал нийгмийн халамжийн сангаас гадаад иргэдийн төлөө бүхийл чадалаарай дэмжин хамтдаа олон соёлт иргэдийн нийгмийг босгон тогтонход хүч нэмэрээ оруулхад хүчин зүтгэж, төрсөн нутагтаа байгаатай адил сөүл хотын хөгжин цэцэглэлтийн төлөө хүчин зүтгэх болно.

SEOUL GLOBAL CENTER NEWS

홈버튼
풋터로고
 • Tel. +82-2-2075-4180 / Fax. +82-2-722-2108 / Email. hotline@seoul.go.kr
 • 4~6F Seoul Global Center, 38, Jong-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea, 03188
  Seoul Metropolitan Government. All Rights Reserved.
 • 페이스북 유튜부 플리커