서울글로벌센터_로고

04

2018

NEWSLETTER

메인배너
news
이미지1

2018 оны Солонгос хэлний сургалтын 2 дахь элсэлт бүртгэж байна

Сөүл Глобал Төв нь гадаад иргэдийг Сөүл хотод тав тухтай амьдрахад туслах зорилгоор Солонгос хэлний
сургалтыг зохион байгуулж байна.

더보기
이미지2

Гадаад иргэд Сөүл хотод ая тухтай амьдрахад туслах “Мэргэжлийн
зөвөлгөө” өгөх үйлчилгээг танилцуулаж байна.

Сөүл Глобал Төвийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа дэмжих хэлтэсийн өмгөөлөгч, мэргэжлийн хөдөлмөр
хамгаалалын ажилтан үл хөдлөх хөрөнгийн зууч зэргээс бүрдсэн баг мэргэжлийн түвшинд зөвөлгөө ...

더보기
이미지3

Сөүл хотод онцгой содон байдлаар амьдрахыг хүсвэл Сөүл Глобал
төвийн сайн дурын үйлсд хамтран оролцоно уу!

Сөүл Глобал төвийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа дэмжих хэлтэс нь гадаад иргэд сайн дурын үйлсээр
дамжуулан Сөүл хотод амьдрахад урам зоригийг мэдэрч нийгмийн нэг гишүүнийхээ хувиар үйл ...

더보기
이미지4

Гадаад иргэдэд жолооны үнэмлэх авахад тусална!

Сөүл Глобал төвийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг дэмжих хэлтэсээс гадаад иргэдийг жолооны үнэмлэх
авахын тулд өгдөг бичгийн шалгалтанд бэлдэх сургалтыг зохион байгуулж байна.

더보기
이미지5

2018 Сөүл хотын гадаад иргэдэд зориулсан Гадаад худалдааны академийн 2 дахь удаагийн бүртгэл

Сөүл хот болон жижиг дунд үйлдвэр дэмжих төв болох Сөүл үйлдвэр аж ахуй дэмжих газар (SBA) нь гадаад
иргэдийн санхүүгийн чөлөөт байдал, дотоодын компанийн экспортыг нэмэгдүүлэх зорилгоор гадаад ...

더보기
이미지6

"Гадаад иргэдэд зориулсан Сөүлд амьдрах танилцуулга "Гадаад
оюутаны визний бодлого шинэчлэгдэнэ.”

2018.03.01 нээс эхлэн хууль зүйн яамнаас гадаад дахь чадварлаг оюутнуудыг татах, боловсролын чадамжыг
дээшлүүлэхнйн тулд гадаад оюутны визний бодлогыг шинэчлэн хэрэгжүүлэх болсон.

더보기
news
network

SGC를 더 가깝게 만나요!

서울글로벌센터
공식 페이스북 가기

페이스북 로고

Global Together!

간편하게 다시보는
지난달 뉴스레터

달력아이콘
풋터로고
페이스북 유튜부 플리커
  • 4~6F Seoul Global Center, 38, Jong-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea, 03188
    Seoul Metropolitan Government. All Rights Reserved.
  • Tel. +82-2-2075-4180 | Fax. +82-2-722-2108 | Email. hotline@seoul.go.kr
풋터서울로고